Ymmärretään suuria linjoja ja kunnioitetaan pientä ihmistä!

Kunnan asioissa kaikki perustuu yhteistyöhön ja tasapainon hakemiseen eri tavoitteiden ja ihmisryhmien välillä. Isoa kuvaa ei saa unohtaa, jotta meillä riittää raha ja elinvoima hyvien palvelujen ylläpitoon kohtuullisella verotuksella. Silti pitää muistaa, että kokonaisuudessa pienellä asialla voi olla elämän kokoinen merkitys yksilölle ja kukaan ei ole uhrattavissa.


Lääkäriin pitää päästä sujuvasti

On perusoikeus päästä lääkäriin, kun siihen on tarve. Meidän on päättäväisesti uudistettava toimintaa ja vahvistettava terveyskeskusta niin, että hoitoon pääsee. Viikkojen lääkärijonot ovat kohtuuttomia ja johtavat pitkittyneisiin ongelmiin.

Hoivaa ilman ahneutta

Ehtookodon perustaneet ymmärsivät, että hyvä hoivapalvelu keskittyy ihmiseen ja on yhteisöllistä. Siitä kasvoi voittoa tavoittelematon valtakunnan tason esimerkki. Sitä pitää puolustaa kunnan laadukkaan oman tuotannon ja pienten palvelu-yrittäjien rinnalla.

Päätöksenteko avoimeksi, osallistumisen esteet pois

Aito osallistumisen mahdollisuus tarvitaan valmistelun aikana. Jotta keskustelu on aidosti mahdollista, tieto tulee olla helposti saavilla tavallisille ihmisille, jotka eivät osaa julkisuuslain pykäliä ulkoa. Kunnan päätöksentekoon ja tilaisuuksiin pitää voida osallistua esteettömästi myös etänä – se on nykyaikaa. 

Bioenergiasta kestävää työllisyyttä ja elinvoimaa maalle

Viedään biokaasuyhteistyötä ja metsäenergian käyttöä rohkeasti eteenpäin.

Investoinnit hallintaan

Lempäälän kuntakonsernin velka on kasvanut rajusti. Kunnan investoinneissa paino on pidettävä palveluissa. Vähäinen liikkumavara lakisääteisen päällä pitää saada palvelemaan laajasti kuntalaisia.

Vapautta valita asumiseen sinkuista senioreihin

Yksin elävä maksaa arjessa mm. asumisesta tuplasti, lisäkuluja ei saa enää tehdä. Lasten hyvä arki tuo perheille paljon lisätarpeita. Iso perhe tarvitsee tilavan kodin, jonka saa nykyisin usein kohtuudella vain rakentamalla taajaman ulko-puolelle. Sinkkukin voi tarvita tallin harrastukselle tai seniori  joustavan eläkeasunnon lähiparkkiruudulla taajamasta.

Meillä on tilaa rakentaa, annetaan ihmisten valita. Voimme tarjota ihmisläheisen vaihtoehdon Tampereen grynderiunelmille.

Vastataan pientalokysyntään myönteisesti. Tehdään jatkossa keskustaan aitoa ”puutarhakaupunkia” muutamien ”purkkipuiden” sijasta. 

Uimahalli maaliin

Uimahallin käyttö yhdistää suurinta osaa kuntalaisista. Kylpylän yhteydessäkin kuntalaisille on oltava ”uimahallihinnat”.

Lapsella on oikeus turvalliseen oppimiseen

Terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö pohjustaa lapsen koko elämää. Siksi positiivinen ote koulutyön kehittämiseen ja monipuoliseen opetukseen on arvokas asia. Meillä ei ole varaa menettää nuoriamme pelolle tai rikoskierteeseen. Väkivaltaan ja rikoksiin pitää olla nollatoleranssi koulussa ja koulumatkoilla.

Kouluilla on monta tehtävää

Kyläkoulujen roolia monitoimitiloina lähipalveluille ja harrastuksille tulee vahvistaa. Alakoulut voivat olla alueensa yhteisiä kokoontumispaikkoja eri ikäisille.

Oikeus omaan kotiin ja elinkeinoon koskee kaikkia

Suuri osa meistä asuu kerros-, omakoti- ja rivitaloissa omalla tontilla. Silloin olemme kaikki maanomistajia. Kunnan kehittyessä maankäytön tulee edetä yhteistyöllä ja sopimalla niin, että yksi ei hyödy kohtuuttomasti, eikä toisen omaa oteta väkisin. Kehitys ei vaadi ihmisten kotipihojen, maiden ja elinkeinojen pakko-ottoja. Meidän pitää hyväksyä myös kaavasopimusten käyttö tasapuolisesti kaikille tarpeen mukaan. Elinvoimaa tukee erilaisuuden hyväksyminen, avoin toimintakulttuuri ja kaikille reilu tapa toimia.     

Mutkatonta arkea ilman byrokratiaa

Byrokratian karsiminen on paras tapa investoida kilpailukykyyn ja säästää kustannuksia kunnalta sekä asukkailta. Palveluissa päätösvaltaa pitää viedä kentälle. Jokainen pihakatos tai laiturin siirto ei tarvitse kallista ja hidasta lupaprosessia. Moni välttää Tampereen keskustaa tukkoisuuden ja pysäköinnin ongelmien vuoksi. Opitaan niistä kaavoitettaessa uutta Lempäälään.

Kilpailutukset kuntoon – paikalliset töihin

Kilpailutusehdoilla pitää turvata myös pienten kyky tarjota, kun kunta ostaa työtä alasta riippumatta. Yrittäjä voi tehdä tehdä hyvää työtä myös ilman uusinta ja kalleinta kalustoa, jonka kunta päätyy hinnassa maksamaan. Kilpailuttajalle ei riitä pelkkä lakiosaaminen, pitää tuntea asia, jota on hankkimassa! Lautakuntien pitää voida päättää kriteerit kuntalaisten palvelujen kilpailuttamisessa.