Ymmärretään suuria linjoja ja kunnioitetaan pientä ihmistä!

Kunnan ja tulevan hyvinvointialueen asioissa kaikki perustuu yhteistyöhön ja tasapainon hakemiseen eri tavoitteiden ja ihmisryhmien välillä. Isoa kuvaa ei saa unohtaa, jotta meillä riittää raha ja elinvoima hyvien palvelujen ylläpitoon kohtuullisella verotuksella. Silti pitää muistaa, että kokonaisuudessa pienellä asialla voi olla elämän kokoinen merkitys yksilölle ja kukaan ei ole uhrattavissa.


Aluevaalit 2021

Minulle tärkeitä asioita 

1. Yhdellä yhteydenotolla oikea-aikaista apua ja tukea 
2. Jokaiseen kuntaan vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema
3. Ambulanssi ja palokunta palvelee joka kunnassa
4. Parempi työarki ja työpaikka henkilöstölle
5. Tukea, turvaa ja hoivaa lapsista ikäihmisiin
6. Esteettömyys ja erityisen tuen palvelut kuntoon

Aluevaaleissa on pohjimmiltaan kyse siitä, että aluevaltuusto linjaa pääseekö oma äiti jatkossa sujuvasti lääkäriin sairastuessaan tai vaari palveluasumiseen, kun kotona ei enää turvallisesti pärjää. Oikein toimiessaan se voi vahvistaa myös esimerkiksi perheiden ja omaishoitajien jaksamisen tukea sekä erityisen tuen palveluja mm. neurokirjon ongelmiin. Tärkeintä on, että apua saa sujuvasti, nopeasti ja läheltä olipa kyseessä terveys- tai sosiaalipalvelu. Pelastuspalvelut sekä ambulanssin hätäapu on oltava kaikkien Pirkanmaalla asuvien saatavilla.

Sosiaali- ja terveyspalvelut koskettavat käytännössä jokaista itsen tai läheisten kautta. Näissä vaaleissa otetaan kantaan siihen, miten palvelut järjestetään ja kuka arvovalinnat niiden sisällöstä tekee. Esimerkiksi hoivapalvelujen kilpailutus tai -tuotannon hyvä arki ja inhimillisen kohtelu ei voi perustua vain yksittäisen johtajaviranhaltijan arvovalintoihin. 

Uuden aluevaltuuston pitää osata rakentaa palveluja ihmisille ja heidän tarpeisiinsa lähipalveluja vahvistaen.
Palvelut tuottavat osaajat

Toimivat ja laadukkaat palvelut tekee osaava henkilöstö. Ammattilaisen pitää myös saada tehdä työnsä hyvin ja siitä riittävä korvaus. Työolot, johtaminen ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön lisäävät henkilöstön työssä jaksamista ja hyvinvointia sekä alan houkuttelevuutta.

Hoidetaan ihmistä ja turvataan se mikä toimii

Sujuvat hoitoketjut ja ihmisen näkeminen kokonaisuutena ovat avain kustannustehokkaaseen palveluun. Meillä ei ole varaa hoitaa huipputasolla järein panostuksin akuuttia oiretta yhä uudelleen ja samalla jättää juurisyyt ennalleen esimerkiksi päihteiden tai mielenterveysongelmien osalta. Ihmisten toimivat hoitopolut on turvattava perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon. Korkealaatuisen hoidon jatkuminen on turvattava TAYS:n sekä Sydänsairaalan ja Coxa:n palveluissa.

Omaishoito ja perheiden tuki oikeaan arvoonsa

Hyvän hoidon ohella tarvitaan tukea, turvaa ja hoivaa lapsista perheisiin ja ikäihmisiin.  Ikäihmisten kotona asumisen ja jaksamisen sekä omaishoidon tukeminen on inhimillisesti oikein ja taloudellisesti järkevää. Niille, jotka eivät voi asua kotona, on turvattava palveluasuminen ja hoivapalvelujen saatavuus. Perheitä varhaisessa vaiheessa tukemalla voidaan välttää pitkäaikaisia ongelmia ja antaa lapsille parempi mahdollisuus kasvaa.

Arvovalinnat pitää tehdä yhdessä

Hyvinvointialue tulee tuottamaan laajat palvelut koko Pirkanmaalla. Niiden toimintaa ei voi luovuttaa kokonaan viranhaltijavetoiseksi ja rajata demokraattista päätöksentekoa ihmisten palveluista vain ylimmälle valtuuston ja hallituksen budjettitasolle. Luottamushenkilöillä pitää olla todellista valtaa myös puuttua ja tehdä linjauksia silloin, kun palvelutoiminnassa ilmenee olennaisia epäkohtia.


Kuntavaalitavoitteet 2021

Lääkäriin pitää päästä sujuvasti

On perusoikeus päästä lääkäriin, kun siihen on tarve. Meidän on päättäväisesti uudistettava toimintaa ja vahvistettava terveyskeskusta niin, että hoitoon pääsee. Viikkojen lääkärijonot ovat kohtuuttomia ja johtavat pitkittyneisiin ongelmiin.

Hoivaa ilman ahneutta

Ehtookodon perustaneet ymmärsivät, että hyvä hoivapalvelu keskittyy ihmiseen ja on yhteisöllistä. Siitä kasvoi voittoa tavoittelematon valtakunnan tason esimerkki. Sitä pitää puolustaa kunnan laadukkaan oman tuotannon ja pienten palvelu-yrittäjien rinnalla.

Päätöksenteko avoimeksi, osallistumisen esteet pois

Aito osallistumisen mahdollisuus tarvitaan valmistelun aikana. Jotta keskustelu on aidosti mahdollista, tieto tulee olla helposti saavilla tavallisille ihmisille, jotka eivät osaa julkisuuslain pykäliä ulkoa. Kunnan päätöksentekoon ja tilaisuuksiin pitää voida osallistua esteettömästi myös etänä – se on nykyaikaa. 

Bioenergiasta kestävää työllisyyttä ja elinvoimaa maalle

Viedään biokaasuyhteistyötä ja metsäenergian käyttöä rohkeasti eteenpäin.

Investoinnit hallintaan

Lempäälän kuntakonsernin velka on kasvanut rajusti. Kunnan investoinneissa paino on pidettävä palveluissa. Vähäinen liikkumavara lakisääteisen päällä pitää saada palvelemaan laajasti kuntalaisia.

Vapautta valita asumiseen sinkuista senioreihin

Yksin elävä maksaa arjessa mm. asumisesta tuplasti, lisäkuluja ei saa enää tehdä. Lasten hyvä arki tuo perheille paljon lisätarpeita. Iso perhe tarvitsee tilavan kodin, jonka saa nykyisin usein kohtuudella vain rakentamalla taajaman ulko-puolelle. Sinkkukin voi tarvita tallin harrastukselle tai seniori  joustavan eläkeasunnon lähiparkkiruudulla taajamasta.

Meillä on tilaa rakentaa, annetaan ihmisten valita. Voimme tarjota ihmisläheisen vaihtoehdon Tampereen grynderiunelmille.

Vastataan pientalokysyntään myönteisesti. Tehdään jatkossa keskustaan aitoa ”puutarhakaupunkia” muutamien ”purkkipuiden” sijasta. 

Uimahalli maaliin

Uimahallin käyttö yhdistää suurinta osaa kuntalaisista. Kylpylän yhteydessäkin kuntalaisille on oltava ”uimahallihinnat”.

Lapsella on oikeus turvalliseen oppimiseen

Terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö pohjustaa lapsen koko elämää. Siksi positiivinen ote koulutyön kehittämiseen ja monipuoliseen opetukseen on arvokas asia. Meillä ei ole varaa menettää nuoriamme pelolle tai rikoskierteeseen. Väkivaltaan ja rikoksiin pitää olla nollatoleranssi koulussa ja koulumatkoilla.

Kouluilla on monta tehtävää

Kyläkoulujen roolia monitoimitiloina lähipalveluille ja harrastuksille tulee vahvistaa. Alakoulut voivat olla alueensa yhteisiä kokoontumispaikkoja eri ikäisille.

Oikeus omaan kotiin ja elinkeinoon koskee kaikkia

Suuri osa meistä asuu kerros-, omakoti- ja rivitaloissa omalla tontilla. Silloin olemme kaikki maanomistajia. Kunnan kehittyessä maankäytön tulee edetä yhteistyöllä ja sopimalla niin, että yksi ei hyödy kohtuuttomasti, eikä toisen omaa oteta väkisin. Kehitys ei vaadi ihmisten kotipihojen, maiden ja elinkeinojen pakko-ottoja. Meidän pitää hyväksyä myös kaavasopimusten käyttö tasapuolisesti kaikille tarpeen mukaan. Elinvoimaa tukee erilaisuuden hyväksyminen, avoin toimintakulttuuri ja kaikille reilu tapa toimia.     

Mutkatonta arkea ilman byrokratiaa

Byrokratian karsiminen on paras tapa investoida kilpailukykyyn ja säästää kustannuksia kunnalta sekä asukkailta. Palveluissa päätösvaltaa pitää viedä kentälle. Jokainen pihakatos tai laiturin siirto ei tarvitse kallista ja hidasta lupaprosessia. Moni välttää Tampereen keskustaa tukkoisuuden ja pysäköinnin ongelmien vuoksi. Opitaan niistä kaavoitettaessa uutta Lempäälään.

Kilpailutukset kuntoon – paikalliset töihin

Kilpailutusehdoilla pitää turvata myös pienten kyky tarjota, kun kunta ostaa työtä alasta riippumatta. Yrittäjä voi tehdä tehdä hyvää työtä myös ilman uusinta ja kalleinta kalustoa, jonka kunta päätyy hinnassa maksamaan. Kilpailuttajalle ei riitä pelkkä lakiosaaminen, pitää tuntea asia, jota on hankkimassa! Lautakuntien pitää voida päättää kriteerit kuntalaisten palvelujen kilpailuttamisessa.